Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co děláme v mateřské škole

Půjdeme k zápisu

11.2.2016  byl Zápis dětí do první třídy ZŠ Strání.

I v našich školkách jsme děti na tento den připravovali. Pozvali jsme p. učitelky ze ZŠ, aby se přišly podívat za dětmi do školek. Děti jim ukázaly, co už všechno umí - znát své jméno, počítat, poznávat barvy, orientaci v prostoru a na ploše a mnohé další dovednosti.

Na oplátku nás p. učitelky pozvaly na návštěvu do školy. Byli jsme se podívat v první třídě, děti si vyzkoušely, jak se sedí v lavicích, podívali se, co se už naučili jejich starší kamarádi.

Ještě jsme si prohlédli celou školu i Infocentrum s knihovnou.

Děkujeme p. ředitelce i p. učitelkám ze ZŠ za spolupráci.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpívání s J. Uhlířem, 19.1.2016

Včeličky, Mravenečci a Berušky se zúčastnily divadelního představení v Uh. Brodě: "Zpívávní s J. Uhlířem".  Dělání, dělání, Není nutno a spoustu dalších známých písniček si děti zazpívaly spolu s p. Uhlířem. Také hádaly hudební hádanky a  písničkou přály kamarádovi k narozeninám.

Dětem se představení velmi líbilo a s písničkou se vracely spokojeně do školky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Planetárium, 6.1.2016

Na jedno dopoledne se třída Včeliček proměnila na hvězdné nebe.

Bylo zde nafouknuto planetárium. Děti si lehly na žíněnky a "na obloze" sledovaly pohádku "Jak Měsíc putoval ke Slunci" Poznávaly jednotlivá hvězdná znamení, které měsíc při svém putování potkal.  Viděly, jak měsíc přibývá, kdy je úplněk, jak zase měsíc ubývá.

Podívaly se také na naši sluneční soustavu a poznávaly kosmonauty.

Bylo to velmi zajímavé dopoledne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rozsvícení vánočního stromku, 19.12.2015

Další předvánoční setkání se uskutečnilo 19.12.2015. V podvečer tohoto dne se slavnostně rozsvěcoval velký strom na náměstí před obchodem ve Květné. Po úvodní řeči starosty p. Popelky zazpívaly děti MŠ Květná několik koled a vánočních písniček. Následovalo rozsvícení stromu. Ještě jsme se zahřáli dobrým vánočním punčem a se sváteční náladou se vraceli domů. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Stínové divadlo

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční jarmark, 14.12.2015

Tento rok jsme s dětmi již po druhé uskutečnili ve školce ve Květné Vánoční jarmark.

Už od října děti začaly vyrábět různé ozdůbky k prodeji. Zapojili se i maláčci.

Postupně vyrobily hvězdičky, stromečky, sněhuláky, svícínky a spoustu dalších vánočních dekorací.

Nejvíc se děti těšily na prodávání. Některé nabízely zboží opravdu originálním trhovcovým vyvoláváním.

Prodalo se téměř všechno "zboží" a děti si tento den výborně užívaly.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Česko zpívá koledy, 9.12.2015

V minulém roce jsme se sešli před Vánocemi na zahradě MŠ, aby jsme si zazpívali koledy. Letos jsme se oficiálně připojili k celostátní akci regionálních deníků  "Česko zpívá koledy".  Na zahradě MŠ se sešlo asi 50 dospělých a také děti. Při zpěvu nás příšla podpořit dechová hudba Javorinka se svými sólisty p. Ivankou Popelkovou, starostou obce p. Antonínem Popelkou a p. Karlem Bušou. Tímto jim velmi děkujeme. Jsme moc rádi, že se připojili i ostatní lidé ze Květné. Těšíme se na další zpívání.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikuláš 9.12.2015

Andělíček koledníček

Uspávání lesa, 4.12.2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štrůdlování

Jedním z typických znaků podzimu je dozrávání a sklizeň ovoce. A samozřejmě i jablíček. Jablíčka jsme s dětmi pozorovali na stromech, spadaná pomáhali sbírat, ochutnávali je. O jablíčkách jsme zpívali písničky.

Dne 15.10.2015  jsme se  sešli – děti obou MŠ, rodiče i prarodiče – v Multifunkčním sále v ZŠ ve Strání, kde měla pro nás připravený program p. Inka Rybářová s panem Rybičkou. Program měl název „Štrůdlování“ a byl – jak jinak – celý o jablíčkách. V průběhu odpoledne si všichni společně s paní Inkou zazpívali její písničky, zatančili a také zahráli různé hry. Za odměnu děti dostávaly od Inky Rybářové malé dárečky.

Na závěr jsme si pochutnali na spoustě jablíčkových dobrůtek, které pro nás připravily maminky a babičky,  za což jim moc děkujeme.

Rodiče ještě měli možnost si zakoupit od p. Inky CD, aby si děti mohly její krásné písničky zazpívat i doma.

Bylo to velmi krásné a pohodové odpoledne.

Návštěva SLOVÁCKÉHO MUZEA

Do muzea se chodí za historií, ale my jsme měli možnost tam vidět a vyzkoušet si i něco nového. Dne 10.11.2015 jely Sluníčka a Včeličky z MŠ Strání a Berušky z MŠ Květná na další výlet, tentokrát do Uh. Hradiště do Muzea.

V Muzeu jsme se podívali na projekci o zvycích obyvatel našeho kraje.

Náš průvodce nás seznámil se životem  a způsobem obživy lidí na vesnici. Děti viděly nástroje k pěstování obilí, pečení chleba, tkaní plátna, výrobě hliněných nádob.

A co nového jsme se naučili? S pomocí pana průvodce jsme si vyrobili a odvezli domů voňavé bylinkové mýdlo.

Byl to velmi zajímavý a poučný výlet.

Na výletě u Hasičů v Uh. Brodě.

Také letos – tak jako každý rok – jsme v září  navštívili Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje  v Uherském Brodě.

Průvodce nám dělal p. Dzurák. Ten dětem vysvětlil, jakou práci hasiči dělají, kde všude pomáhají, jak se máme chovat, když jedou hasiči kolem nás.  Děti měly možnost se seznámit s pomůckami,  které hasiči potřebují  při své práci. Viděly různé druhy ochranných obleků hasičů. Poslechly si signál, který upozorňuje hasiče na výjezd.                                                                                                                    Exkurze byla velmi zajímavá, dětem se u Hasičů moc líbilo. Jako poděkování přinesly hasičům obrázek.

Děkujeme p. Dzurákovi i jeho kolegům ze základny v Uh. Brodě a těšíme se na příští setkání. 

Kouzlení s přírodninami

Název druhého roku našeho ŠVP je „Objevuji své okolí“. S dětmi naší MŠ chodíme na vycházky po vesnici i do blízkého lesa. Z lesa jsme si přinesli spoustu přírodnin.

Na 6.10. jsme do školky pozvali rodiče i  prarodiče a na zahradě jsme „kouzlili s přírodninami“. Rodiče nám ještě přinesli spoustu vypěstovaných produktů ze zahrádek.

Děti i dospělí s velkým zápalem tvořili – kouzlili. Vznikly krásné výrobky. Na zahradě naší MŠ se tak usídlili skřítci podzimníčci, zvířátka a také jsme si zahradu přírodninami vyzdobili.

Máme radost z krásného, společně prožitého odpoledne.

OBJEVUJEME OKOLÍ

Jsme součástí krásné přírody, proto se letos věnujeme objevování a poznávání našeho okolí, Budeme rozšiřovat dětské obzory metodou pokus x omyl, pracovat na vzájemné komunikaci, sebehodnocení, sdělování názorů a hledání správného řešení s využitím experimentů, exkurzí, besed, ukázek činností, práce s encyklopedií. Dalším cílem je zapojit děti, s využitím získaných dovedností a zkušeností, do péče o přírodu. Naše projekty jsou proto orientovány na zjišťování, zkoumání a praktické činnosti.


Co jsme dělali v r.  2014 - 2015

Co jsme dělali v r. 2013-2014

Co jsme dělali v r. 2011-2013