Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. rok ŠVP

1. 10. 2021

Krátkodobé cíle:

1)  Využívat každodenních situací a činností k počítání, přiřazování, seskupování a třídění, rozvíjet úroveň myšlení, chápání matematických vztahů a souvislostí při řešení situací, komentovat je, naslouchat a převyprávět je.

2)  Podporovat zájem zkoumat okolní svět, pojmenovat vše kolem nás. Naučit se, jak mám sám sebe chránit, jak využít smysly a učit se, jak používat nástroje.

3) Využít odborných schopností rodičů a spoluobčanů ke společnému vzdělávání dětí a vytvářet podnětné prostředí na zahradě MŠ.

 

Vzdělávání bude realizováno v těchto Integrovaných blocích:

 

ZAHRADA, LOUKA LES

Smyslem tohoto IB je postupně děti seznamovat s různorodostí přírody, pěstovat v nich kladný vztah a respekt k přírodě. Pěstovat v  nich povědomí o významu životního prostředí pro člověka, podporovat v nich zájem o zkoumání a objevování přírody kolem nás. Mít povědomí, že způsob, jakým se lidé chovají, ovlivňuje vlastní zdraví a životní prostředí a pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat. Učit děti umět se v přírodě orientovat. Vědět, že příroda není jen o rostlinách, ale žije v ní si spousta živočichů. Prožívat radost při výsadbě, pěstování i vlastní sklizni a vše, co s tím souvisí- lidská práce.

JÁ KUTIL

Zaměříme se na činnosti ze světa lidí, jejich života a práce. Vyzkoušíme si různé manipulační činnosti s rozdílnými předměty, pomůckami, náčiním a materiálem. Budeme pracovat podle některých výrobních procesů a rozvíjet tak zrakové a sluchové vnímání. Smyslem IB je vyjednávat s ostatními, naslouchat a přispívat do skupinových diskuzí. Zaměříme se na soběstačnost dětí v sebeobsluze, v oblasti hygieny, stolování, úklidu.

TŘÍDÍME ODPADY

V tomto bloku se zaměříme na životní prostředím ve kterém žijeme, seznámíme se s ekologií, naučíme se správně třídit odpady a hledat jiná řešení při využití odpadového materiálu. Aktivně budeme udržovat čistou přírodu a budeme ji chránit. Navštívíme třídící linku, kde se seznámíme, jak probíhá zpracování odpadového materiálu. Odpadový materiál využijeme k pracovním činnostem a své výrobky budeme prezentovat. Do třídění odpadů aktivně zapojíme i rodiče, abychom získané informace dokázali využít i v praxi.

DOPRAVA A BEZPEČNOST

Záměrem IB je upevnit správné návyky bezpečného cestování a předcházení možným úrazům a ohrožením zdraví. Základem vzdělávání je využití dosavadních zkušeností a poznatků dětí o dopravních prostředcích, které budou doplněny o nové prožitky a možnosti získat nové poznatky  z digitálních technologií, encyklopedií a především osobním kontaktem. Budeme rozvíjet jazykovou gramotnost, při které využijeme komunikaci a sdílení znalostí dětí. Rozvineme polytechnickou gramotnost dětí s využitím stavebnic i recyklovaných materiálů. Děti by měly získat nové zkušenosti z oblasti IZS, měly  by začít pěstovat kladný postoj k práci.