Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Vítáme Vás na stránkách naší

Mateřské školy Strání,

 okres Uherské Hradiště,

příspěvková organizace

 

 

 MATEŘSKÁ ŠKOLA- ZÁKLAD ŽIVOTA

 

znak-ba.jpg

 

Motto:

Důvěřuji ti a věřím, že dokážeš vše, co bude třeba. Budu šťastný, když dokážeš víc, než jsem dokázal já. 

( E. Svobodová, H. Švejdová 2011)

 

CHCEME, ABY NAŠE DĚTI:

 • Byly zvídavé, dokázaly si poradit v různých situacích, které na ně v MŠ čekají, chceme je připravit na život, aby se orientovaly ve svém okolí, adaptovaly se na něj, uměly požádat o pomoc, ale také se učily řešit problémy, se kterými se setkají. Chceme rozvíjet osobnost dítěte, jeho identitu a sebevědomí.
 • Měly potřebu získávat nové informace a zkušenosti, touhu objevovat a experimentovat, logicky myslet; získaly zájem o učení a byly připraveny ve spolupráci s rodiči  na úspěšný vstup do základní školy.
 • Se zapojily do ochrany životního prostředí, naším cílem je vytvářet u dětí základní dovednosti a návyky v souladu s přírodou, samostatnosti nejen v sebeobsluze, ale i v rozhodování a ovládání svého chování.
 • Se rozvíjely a vzdělávaly v rozsahu jejich individuálních možností a potřeb:
  • Ve folklorním souboru Straňánek a v dětském souboru Květňánek poznáváme lidové písně a tradice, které nám zanechali naši předci, lásku a úctu k nim a vlastenectví. Budujeme v dětech zájem a vytváříme kladný vztah nejen k našim tradicím, ale i k místu, ve kterém žijeme.
  • Při grafomotorických cvičení se naučily nejen správnému úchopu tužky, uvolněnému psaní stopy, ale i schopnostem dělit slova, rytmizaci slabik, spolupráci s kamarádem, schopnosti dokončit úkol, čtenářské gramotnosti. 
  • Spisovně mluvily a správně vyslovovaly. Naší prioritou je péče o řeč dětí, a to v logopedických kroužcích přímo v MŠ pod odborným vedením SPC Brno a s aktivní spoluprací s rodiči.
  • Dostatkem pohybu na čerstvém vzduchu chceme posilovat imunitu a zdravý vývoj organizmu dětí. Dbáme na správné držení těla dětí při pohybu, sezení.