Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

        

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola Strání leží na Slovácku, na pomezí moravsko slovenských hranic. Škola, která od roku 1910 byla školou základní a od roku 1976 je školou mateřskou, se nachází v centru naší obce, v údolí obklopeném krásnou krajinou, pohořím Bílé Karpaty a horou Javořina. Do školy jsou přijímány děti ve věku od 2 do 7 let a jsou umístěny do tří heterogenních tříd s kapacitou 74 míst. Budova školy je po venkovní rekonstrukci.  Třídy jsou vybaveny novým dětským nábytkem a poskytují dětem spoustu hrových možností. Součástí školy je zahrada. 

Doménou Mateřské školy Strání je folklor, který je zde rozvíjen v kroužku Straňánek.

Nedílnou součástí školy je také detašované pracoviště Mateřské školy ve Květné, která je typizovanou školou z roku 1979, s krásnou a prostornou zahradou s ekologickými prvky, obklopenou lesy. V MŠ Květná jsou dvě heterogenní třídy dětí ve věku od 2 do 7 let s kapacitou 46 míst.

 Mateřská škola je zařazena do sítě škol Mrkvička s environmentální tématikou.

 Každá z obou škol má své specifické podmínky a nabízí nám dva základní kameny k naší tvořivé pedagogické práci:

lásku k přírodě a lásku k folklóru, k našim předkům.

 

Zaměřujeme se na rozvíjení schopností a dovedností pro život, zejména na: 

Zodpovědnost:

Nabízíme dětem činnosti, pro které se mohou svobodně rozhodnout a splnit si je během týdne.               

Mluvíme o svobodě s hranicemi, která předpokládá důvěru učitelky k dítěti a naopak.

Samostatnost:

Motivujeme dítě tak, aby bylo samostatné ve všech oblastech a naučilo se hledat řešené problémů  a úkolů Učitelka příliš často nezasahuje, nezahlcuje příkazy, aby dítě neztratilo nadšení do další práce a aby neovlivnila jeho autonomii.

Spolupráce:

Vytváříme podmínky pro práci ve skupinách, pro společné diskutování a hledání řešení úkolů.              Spolurozhodování založené na komunikaci a důvěře pozitivně ovlivňuje kvalitu výchovy.

 Škola nabízí:

 •   adaptační program pro nové děti  
 •    spolupráci s rodiči
 •    spolupráci s ekologickými organizacemi
 •    spolupráci s institucemi v obci
 •     nadstandardní činnost:                                               
 •        Logopedická péče
 •        Grafomotorická cvičení pro předškoláky
 •        Folklórní soubor Straňánek
 •        ​Dětský soubor Květňánek 
 •        Výtvarné tvoření
 •        Výlety do divadla
 •        Kurz plavání