Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

        

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola Strání leží na Slovácku, na pomezí moravsko slovenských hranic. Škola, která od roku 1910 byla školou základní a od roku 1976 je školou mateřskou, se nachází v centru naší obce, v údolí obklopeném krásnou krajinou, pohořím Bílé Karpaty a horou Javořina. Do školy jsou přijímány děti ve věku od 2 do 7 let a jsou umístěny do tří heterogenních tříd s kapacitou 74 míst. Budova školy je po venkovní rekonstrukci.  Třídy jsou vybaveny novým dětským nábytkem a poskytují dětem spoustu hrových možností. Součástí školy je zahrada. 

Doménou Mateřské školy Strání je folklor, který je zde rozvíjen v kroužku Straňánek.

Nedílnou součástí školy je také detašované pracoviště Mateřské školy ve Květné, která je typizovanou školou z roku 1979, s krásnou a prostornou zahradou s ekologickými prvky, obklopenou lesy. V MŠ Květná jsou dvě heterogenní třídy dětí ve věku od 2 do 7 let s kapacitou 46 míst.

 Mateřská škola je zařazena do sítě škol Mrkvička s environmentální tématikou.

 Každá z obou škol má své specifické podmínky a nabízí nám dva základní kameny k naší tvořivé pedagogické práci:

lásku k přírodě a lásku k folklóru, k našim předkům.

 

Rozvoj zdravých životních návyků:

Zodpovědnost: nabízíme dětem činnosti, pro které se mohou svobodně rozhodnout a splnit si je během týdne. Mluvíme              o svobodě s hranicemi, která předpokládá důvěru učitelky k dítěti a naopak.

Samostatnost: motivujeme dítě tak, aby bylo samostatné ve všech oblastech a naučilo se hledat řešené problémů a úkolů. Učitelka příliš často nezasahuje, nezahlcuje příkazy, aby dítě neztratilo nadšení do další práce a aby neovlivnila jeho autonomii.

Spolupráce: vytváříme podmínky pro práci ve skupinách, pro společné diskutování a hledání řešení úkolů. Spolurozhodování založené na komunikaci a důvěře pozitivně ovlivňuje kvalitu výchovy.

 Škola nabízí:

  •   adaptační program pro nové děti  
  •    spolupráci s rodiči
  •     spolupráci s ekologickými organizacemi
  •     spolupráci s institucemi v obci
  •      nadstandartní činnost:                                               

       -   Logopedická péče
-    Grafomotorická cvičení pro předškoláky
-    Folklórní soubor Straňánek

      -    Dětský soubor Květňánek
-    Výtvarné tvoření

     -     Výlety do divadla

      -    Kurz plavání