Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

       


Vážení rodiče,

K žádosti o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání:

o přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012  § 183 odst.2 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném

  místě ve škole - u vchodu do školy,

- na webových stránkách školy

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání -při zápisu.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely bude přiděleno při zápisu k Vaší žádosti registrační číslo.  

Těšíme se na Vás.                                                  Mgr. Jana Bruštíková

                                                                                     ředitelka školy