Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Strání od školního roku 2020/ 2021.

 

Seznam přijatých dětí 2020-21

 

_________________________________________________

VÁŽENÍ RODIČE,

OD PONDĚLÍ 11. 5. 2020 BUDE PROVOZ V MŠ STRÁNÍ I KVĚTNÉ OBNOVEN. Prosím, seznamte se s pokyny níže uvedenými. Žádáme Vás, aby si děti nenosily z domu hračky/ plyšáky/ kostýmy/...

Akce budou probíhat pouze v MŠ a podle situace (noc v MŠ se neuskuteční).

Prosíme, o vhodné oblečení a obuv na pobyt venku, kde nyní budeme trávit více času.

Pro děti, které mateřskou školu nemohou navštívit, budeme vkládat do záložky ,,PŘEDŠKOLÁCI,, to, co jsme ve škole dělali.

POKYNY PRO RODIČE

 • před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovým nebo mimořádným opatřením
 • pro všechny osoby, nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst nebo nosu
 • ranní příchod bude bez otisků, budova bude odemčena
 • při příchodu si dezinfikovat ruce, měření teploty dítěte i doprovodu zaměstnancem školy
 • při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: (formulář je dostupný k vytištění níže nebo ve vestibulu školy)

- Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a 

- Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, apod.)

 • doprovázející osoba (pouze 1) se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu
 • děti v MŠ roušku nosit nemusí, rodič ji dá do sáčku a odnese si ji domů a odpoledne přinese
 • děti si neprodleně po přezutí a převlečení musí důkladně (20-30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem
 • po příchodu do třídy mu učitelka ruce dizinfikuje
 • děti, které jdou po obědě domů, učitelka rodičům předá v určený čas u vchodu do MŠ, rodič si zazvoní
 • odpoledne si dítě vyzvedne rodič standardním způsobem na otisky

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

_______________________________________________________

MRŇOUSCI SE DO ODVOLÁNÍ RUŠÍ!!!

_______________________________________________________

Vážení rodiče.

V souvislosti s rozvolňováním omezujících opatření, které oznámila vláda ČR, vedení MŠ společně se zřizovatelem zvažují otevření Mateřské školy Strání a Květná od pondělí 11. května 2020.

            Mateřská škola bude otevřena za velmi přísných hygienicko-organizačních opatření, která boudou obnášet pravidla.

 1. Velmi zodpovědně zvažte, zda přivedete dítě do MŠ, pokud ve Vaší společné domácnosti žijí společně s Vámi senioři či rodinní příslušníci s diagnostikovaným vážným onemocněním.
 2. Velmi zodpovědně zvažte, zda docházku dítěte do MŠ nezbytně potřebujete- maminky na MD a nezaměstnaní rodiče.
 3. Budeme od Vás vyžadovat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - prohlášení zákonného zástupce, že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, apod.) a Seznámení s vymezením rizikových skupin dle MZ ČR.
 4. Děti, které již nenastoupí ve stávajícím školním roce do MŠ, budou osvobozeny od platby školného.  Jejich docházka se tímto nebude ukončovat a budou nadále vedeny v matrice školy.

V rámci organizace hygienických opatření Vás proto žádáme, abyste nejpozději do středy 6. května 2020  oznámili Váš zájem o docházku do MŠ.

Prosíme, přistupujte k Vašemu rozhodnutí velmi zodpovědně a své stanovisko zašlete do výše uvedeného data na e-mail školy- reditel@msstrani.cz, nebo na tel. číslo: 572 695 280- MŠ Strání, 572 695 391- MŠ Květnáúterý 5.5. a  středa 6.5.  mezi 8. a 12. hodinou.

Organizace znovuotevření MŠ bude upřesněna ve čtvrtek 7. 5. 2020 na webových stránkách školy.

Děkujeme.

________________________________________________________

INFORMACE K PLATBĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Vážení rodiče, vzhledem k nastalým okolnostem, bude úplatu za předškolní vzdělávání podle směrnice 2/6 odst. 5,

 za měsíc duben prominuta.

__________________________________________________________

Ředitelka Mateřské školy Strání, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace  stanovuje termín zápisu k předškolnímu vzdělávání na  šk.r.2020/21 od 4. 5. 2020 do 16. 5. 2020. Doporučujeme do 14.5.2020.

POZOR ZMĚNA:

Veškeré potřebné formuláře najdete na stránkách školy.

Je třeba vyplnit žádost, podepsat oběma zákonnými zástupci!!!

Žádost  - očkování - nemusí být potvrzena od lékaře, musíte však vyplnit čestné prohlášení o pravidelném očkování dítěte a dodat kopii očkovacího průkazu. Pokud se dítě neočkovalo ze zdravotních důvodů, je třeba tel. kontaktovat lékaře a on vám potvrzení pro dítě elektronicky vydá. Čestné prohlášení je součástí žádosti.

Zároveň dodáte kopii rodného listu dítěte.

Souhrn formulářů:   Žádost + čestné prohlášení / potvrzení lékaře o kontraindikaci/

                                 Kopie očkovacího průkazu

                                 Kopie rodného listu

                             

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců jednou  z Vámi vybraných možností:

-do datové schránky školy- v 27mny5

-emailem s elektronickým podpisem na adresu reditel@msstrani.cz

-pokud zašlete emailem bez el. podpisu , musíte vše dodat  písemně do 5 dnů  poštou nebo do  

 poštovní schránky mateřské školy

-poštou

 

FORMULÁŘ- ŽÁDOST O PŘIJETÍ+ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NALEZNETE V MENU- ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

____________________________

 

Vážení rodiče,

K žádosti o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání:

o přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012  § 183 odst.2 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno způsobem

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném

  místě ve škole - u vchodu do školy,

- na webových stránkách školy

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání -při zápisu.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely bude přiděleno při zápisu k Vaší žádosti registrační číslo. 

Registrační číslo, termín možnosti nahlédnout do spisu a termín oznámení přijetí či nepřijetí dítěte Vám bude zaslán SMS na  telefon, který uvedete v přihlášce.

 

Mgr. Jana Bruštíková

ředitelka školy

 

________________________________________

INFORMACE K PLATBĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Vzhledem k nastalým okolnostem, bude možné úplatu za předškolní vzdělávání a stravování uhradit až po otevření MŠ. Podle směrnice 2/6 odst. 5, bude úplata za měsíc březen ponížena na 100,-.

 

_______________________________

MILÉ DĚTI,

věříme, že i vám už se stýská po školce a po kamarádech. I nám už stýská po vás .

V  tuto dobu by vrcholila příprava k zápisu do školy, hráli bychom si na vzorné žáky, plnili bychom úkoly a zvládli bychom je jako šikovní školáci.

Proto jsme si pro vás nachystali několik úkolů, které si můžete sami, nebo s vašimi rodiči, udělat. 

 

MILÍ RODIČE,

V hlavním menu nám přibyla kolonka PŘEDŠKOLÁCI:-), ve které najdete tipy na dětské webové stránky, které můžete s dětmi navštívit.

Nachystali jsme pro děti pracovní listy s úkoly, které si děti mohou zkusit splnit a které budeme průběžně doplňovat.

Neberte, prosím, plnění úkolů jako povinnost, kterou Vám ukládáme, ale pouze jako možnost, jak trávit s dětmi volné chvíle.

 

_____________________________________________

 

JAK MLUVIT S DĚTMI O KORONAVIRU?

 

https://www.mvcr.cz/clanek/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni.aspx

___________________________________________

 

Tiskopisy na OČR 

Na základě přerušení provozu školy vystavíme rodičům OČR elektronicky.

Pro zaslání OČR si požádejte e-mailem:

 

MŠ Strání - reditel@msstrani.cz 

MŠ Květná - ms.kvetna@email.cz

 

(upozornění - součástí přílohy el.zprávy budou i citlivé os.údaje, rodiče předem berou tuto informaci na vědomí).

________________________________________________

Upozorňujeme rodiče dětí MŠ, že od pátku 20. 3. 2020, po projednání se zřizovatelem, jsou obě pracoviště MŠ uzavřeny pro nízký počet dětí a z důvodu preventivního opatření šíření Covid -19.

Pokud bude větší zájem ze strany rodičů, bude MŠ opět otevřena.

__________________________________________________________

 

VŠECHNY AKCE V MŠ JSOU DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY!!

 

MRŇOUSCI SE NEKONAJÍ!!

 

 

___________________________________________________________________


                       Děti v MŠ potřebují:

Papuče

Pyžamo

Oblečení do třídy

Oblečení na pobyt venku  - které si mohou děti ušpinit + kapesník

Hrníček

Ramínko- MŠ Strání

Náhradní oblečení  (spodní prádlo, tričko)

Polštářek

Starší děti  kraťase na cvičení

Pláštěnku

PROSÍME VŠE PODEPSAT !