Jdi na obsah Jdi na menu
 


GDPR

25. 5. 2018

GDPR

S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které je nadřazeno národní legislativě.

POVINNÉ INFORMACE

Pověřenec (DPO):  Mgr. Jindřich Reňák

Tel.:      +420 572 805 005, +420 605 515 870

E-mail: poverenec@ub.cz


Subjekty se mohou obracet na jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů
ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv dle nařízení EU 2016/679.

 

Správce osobních údajů: Mateřská škola Strání, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, U Třicátku 314, Strání 687 65, zastoupená ředitelkou

Zpracovatel osobních údajů: Mateřská škola Strání, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, U Třicátku 314, Strání 687 65, zastoupená ředitelkou a vybraní zaměstnanci školy

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH A JINÝCH ÚDAJŮ

  1. OSOBNÍ ÚDAJE

A1: DÍTĚ: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, údaj o svěření do péče, zdravotní pojišťovna, potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte, diagnostika dítěte, záznam o školním úrazu, fotografie, video záznam, propagační materiál, web, výtvarné dílo dítěte

A2: RODIČ DÍTĚTE: jméno a příjmení, bydliště, nebo doručovací adresa, telefonní číslo,  údaj o svěření do péče, záznam o škodní události (školní úraz, škoda způsobená rodiči školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi, snížení a prominutí úplaty

A3: ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: jméno a příjmení, bydliště, nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, číslo bankovního účtu, fotografie, záznam o škodní události (pracovní úraz, škoda způsobená zaměstnanci školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu, mzdová agenda vč. srážek ze mzdy

  1. CITLIVÉ ÚDAJE

B1: DÍTĚ: zdravotní a jiné záznamy dítěte v doporučení školského poradenského zařízení, zpráva odborného lékaře, psychologické vyšetření v MŠ

B2: RODIČ DÍTĚTE: zabezpečovací systém vstupu do budovy – otisk prstů

B3: ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: výstupy z periodické zdravotní prohlídky, zpráva odborného lékaře k omezení pracovní způsobilosti, zabezpečovací systém vstupu do budovy – otisk prstů

PRINCIPY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOTČENÝCH SUBJEKTŮ

  • cyklické proškolení všech zaměstnanců v otázkách GDPR
  • pravidelný audit nakládání s osobními údaji ze strany DPO a případná nápravná opatření
  • přísné dodržování zásad diskrétnosti při komunikaci se subjektem údajů
  • zamezení přístupu třetích subjektů k osobním údajům
  • uložení listinných dokumentů na bezpečném místě
  • ochrana počítačové sítě vícestupňovým způsobem

FORMULÁŘE:

  • souhlas rodiče se zpracováním osobních údajů
  • souhlas zaměstnance školy se zpracováním osobních údajů

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3