Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o povinném předškolním vzdělávání

1. 9. 2023

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

/týká se dětí, které k 1.9. dovrší věku 5 let a více/ má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Stanovuje se v rozsahu 4 hodiny denně, a to v době od 8. 30 do 12.30 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Po dlouhodobější nepřítomnosti dítěte /od 3 měsíců/ je zákonný zástupce povinen písemně doložit po návratu dítěte do školy ředitelce školy důvod jeho nepřítomnosti. Po dlouhodobější omluvené nepřítomnosti dítěte / od 6 měsíců/ doložit zdravotní potvrzení s uvedením důvodu absence.

Pokud bude v mateřské škole nepřítomno více jak 50% dětí předškolního věku, bude probíhat Distanční výuka- vždy každé úterý budou vloženy na webové stránky nebo ve vestibulu školy materiály k vzdělávání na celý týden, popř. kontaktujeme rodiče ohledně možnosti vzdělávání přes PC a dohodneme průběh a čas.

Pokud se dítě nemůže účastnit distančního vzdělávání, je rodič povinen jej omluvit!