Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 9. 2023


  Organizace vzdělávání

     MŠ ve Strání je příspěvková organizace, provoz je hrazen příspěvky obce, rodiče hradí příspěvek za předškolní vzdělávání podle vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Přijímání dětí do MŠ se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která nastavuje kritéria pro přijímání dětí.  O termínu zápisu bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek, zpravodaje, hlášení či nástěnek v MŠ (zápis probíhá obvykle v měsíci květnu). O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy podle §34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů podle daných kritérií a kapacity školy.

 

Kapacita MŠ Strání je 74 dětí, které jsou rozděleny podle věku do tří tříd:

1.      Třída ……………. děti ve věku 2-3let

2.      Třída ……………. děti ve věku 3-5 let

3.       Třída ……………. děti ve věku 4-7let

Kapacita MŠ Květná je 46 dětí

1.       Třída …………… děti ve věku 2-4let

2.        Třída ……………. děti ve věku 4-7let.

 

Personální zajištění pro školní rok 2023/2024

Předškolní vzdělávání v MŠ Strání zabezpečují plně kvalifikované paní učitelky:

p. řed. Mgr. Bruštíková Jana          

Nesázalová Jitka   

Bc. Kohnová Zuzana 

Bc. Janigová Hana 

Tinková Ivana

Popelková Zuzana

 

Asistent pedagoga:

Zetková Marie   

 

O pořádek pečují:

Janovská Helena

Stolaříková Štěpánka

 

Kvalitní a vhodná jídla připravují:

Jurtíková Jaroslava

Popelková Iveta

Zetková Anna- vedoucí školní jídelny

 

V MŠ Strání- Květná  pracují plně kvalifikované paní učitelky:

zástupce řed. Straňáková Jarmila

Janovská Marie

Popelková Šárka

Bc. Bruštíková Marie 

 

Školní asistent- chůva:

Kolajová Magdaléna

      

O pořádek pečuje:

Janigová Zdislava